40

Thousand+
IoT Device

5

Million+
Daily Data Processing

450

Thousand+
Instant Data Flow from the Sensor

2.5

TB +
Database Management
Hello

//About Helios

HELIOS IoT Platform

It provides remote reading of data received from IoT devices and smart sensors, data storage, analysis and management, alarm generation in extraordinary situations and inventory management. It is a scalable and customizable IoT platform. It provides remote reading of data received from IoT devices and smart sensors, data storage, analysis and management, alarm generation in extraordinary situations and inventory management. It is a scalable and customizable IoT platform.

icon

Data Visualization

Sistemimiz akıllı sensörlerden alınan verilerin uzaktan okunmasını; verilerin depolanmasını, analizini ve yönetimini; olağan dışı durumlarda alarm oluşturulmasını; envanter yönetimini sağlayan; ölçeklenebilen ve ihtiyaca göre kişiselleştirilebilen bir IoT platformudur.

icon

Microservice Architecture

Mikro servis mimarisine sahip, ölçeklenebilir, işletilebilir, jobları ayarlanabilir, sürekli gelişime açık ve modüler bir yapıdadır

icon

Secure Software

Sayaçların erişimleri ile ilgili hassas veriler şifrelenerek korunmuş farklı REST servisleri üzerinden gerçekleştirilir.

icon

Customizable Dashboard

Thanks to the customizable dashboard, each user group can design their own special panel and perform monitoring and operations on this panel. In this way, a user-friendly, fast-accessible panel is offered.

icon

Multiple Communication Protocol

DLMS ICCP, OPC, IEC104, MODBUS ...

icon

User-Friendly Interface

Farklı platform ve cihazlarda kullanılabilen kullanıcı dostu arayüz

icon

Investments

Gelecekteki yatırımlar için yol gösterme

icon

Data Analysis and Reporting

Sayaçları üzerinden alınan veri ve bilgiler platform üzerinde kullanıcılara sunulur.

Hire Us

HELIOS IoT
PLATFORM

Asset Management

Reporting


Alarm System


Real Time Monitoring

Easy Integration

Solutions

service image

HELIOS Electric

 • Lighting Management
 • Dağıtım Şebekesi Yönetimi
 • Integration Management
 • Alarm Management
service image

HELIOS Gas

 • Big data infrastructure
 • Data Management
 • Data Science & Mathematical Analysis
service image

HELIOS Water

 • GIS Entegrasyonu
 • Abone ve Akıllı Sayaç Yönetimi
 • Mobil Cihazlar Üzerinden Sistem Gözlemi
 • Su Kayıpları Yönetimi
service image

HELIOS Automation

 • Sahaya giden ve Sahadan gelen envater takibi
 • Detaylı performans, süreç raporlarma ve analizlerinin yapılabilmesi
 • Kamera verilerinin güvenli ve yüksek perfomansta tasnifsiz bir şekilde NAS lar aracılığı ile HDD lere aktarılması ve arşivlenmesi

Why HELIOS IoT ?