Helios-Gaz

Helios Gaz; çok yönlü donanım/yazılım mimarisi ve iş zekası ve makine öğrenme ile desteklenebilen, gaz dağıtım şirketleri ve vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmiş, bütünsel dijitalleşmiş gaz yönetimini hedeflemiş bir IoT (Nesnelerin İnterneti) platformudur. Sayaçlar ile iletişimi LoraWAN ve NB-IoT üzerinden, DLMS protokolü ile sağlayan, CBS entegrasyonu ve ileri seviye dijitalleşme ile görünür hale gelen gaz şebekesi […]

HELIOS-Su

GIS Entegrasyonu Coğrafi Bilgi Sistemi, bir işletmenin fiziki sorumluluk alanı içerisinde yer alan ve kullanılan tüm varlıkların coğrafi olarak haritalandırılması, yönetilmesi ve diğer “Akıllı Su Yönetimi” bileşenleri ile entegre edilmesini sağlamaktadır. Abone ve Akıllı Sayaç Yönetimi Akıllı Sayaç Yönetimi, abonelerin kartlı ve uzaktan okumalı sayaç verilerinin merkezi sisteme online olarak aktarılması ve dahil edilmesi için […]

HELIOS-Elektrik

Aydınlatma Yönetimi SEYT aşımları, TDS değerleri takip edilir. Tesisatların tek veya toplu olarak SEYT durumları raporlanabilmektedir. Tesisatların faturalama endeksleri üzerinden SEYT aşımları TDS’ye uygun olarak hesaplanıp raporlanabilmektedir. (Endekslerin SAP gibi servislerden entegrasyonu gerekmektedir) SEYT verileri, toplu ve tekil olarak güncellenebilmektedir. Aydınlatma envanteri (direk, armatür, vs.) girişi, takibi ve güncellemesi yapılabilmektedir. Aydınlatma devrelerinin akım, gerilim, açık-kapalı […]

HELIOS-Otomasyon

Tüm Türkiyede gerçekleştirilecek sınavların salonlarına gönderilen kamerların planlamasının yapılmasını ve envanterlerin takibi yapılarak dağıtıma hazır hale getirilmesi ve sahadan gelen salon kamera verilerinin en kısa sürede tasnifsiz ve güvenli bir şekilde veri aktarımını sağlamaktadır. Bu sistem könveryör ve workstation olmak üzere iki otomasyonla entegre çalışabilmektedir. Otomasyon sistemi hem PC lerde hemde ARM işlemcili RPI cihazlarında […]