HELIOS-Elektrik

Aydınlatma Yönetimi

 • SEYT aşımları, TDS değerleri takip edilir.
 • Tesisatların tek veya toplu olarak SEYT durumları raporlanabilmektedir.
 • Tesisatların faturalama endeksleri üzerinden SEYT aşımları TDS’ye uygun olarak hesaplanıp raporlanabilmektedir. (Endekslerin SAP gibi servislerden entegrasyonu gerekmektedir)
 • SEYT verileri, toplu ve tekil olarak güncellenebilmektedir.
 • Aydınlatma envanteri (direk, armatür, vs.) girişi, takibi ve güncellemesi yapılabilmektedir.
 • Aydınlatma devrelerinin akım, gerilim, açık-kapalı durumları anlık olarak uzaktan izlenebilmektedir.
 • Astro’nun verileri ve bağlı olduğu kontaktörün durumu anlık izlenebilmektedir.
 • Devre yönetimi sayesinde astrolar programlanabilmekte, imsak vakitleri ayarlanabilmektedir. İlçe bazlı olarak astro lokasyonları güncellenebilmektedir. Ayrıca aydınlatmaların devre giriş-çıkış saatleri izlenebilmektedir. Astro programları üzerinden aydınlatmalar uzaktan açma-kapama işlemleri yapılmaktadır.
 • Aydınlatmada yer alan mevcut raporların yanı sıra, istekler doğrultusunda rapor oluşturulabilmekte veya raporlama aracı üzerinden kullanıcılar tarafından oluşturulabilmektedir.

Alarm Yönetimi

 • Dinamik alarm tanımlama aracıdır.
 • Kural ve etiketleme imkanı sunmaktadır.
 • Kullanıcı, bildirim yöntemi, bildirim sıklığı gibi seçenekler tanımlanmaktadır.
 • Manuel alarm oluşturulabilmektedir. Örneğin; parafudur patlak bir yer manuel tespit edilip alarm girişi yapılıp yapılan işlem loglanabilir.
 • Her oluşan alarm kapatılırken, yapılan işlem gibi kapatma parametreleri loglanlanıp raporlanabilmektedir.

Aygıt Yönetimi

 • Aygıt arıza ve detayları harita üzerinden takip edilip raporlanabilmektedir.
 • Manuel dağıtım noktası işlemleri yapılabilmektedir.
 • Envantere ait sayaç, çarpan, enlem-boylam, adres, sayaç tipi, abone tipi gibi tesisat ana verileri otomatik olarak sistem tarafından yerine getirilir. Ayrıca hata ve bilgi notları raporlanmaktadır. Manuel olarak giriş yapılan hatalı işlemleri bu modül tarafından düzeltilebilmektedir. Manuel işlemler ile entegrasyonların tamamlanmasına kadar işlemlerin aksamadan devam etmesi sağlanmaktadır.
 • Dağıtım Şebekesi Yönetimi

  • Trafo bazlı ag-og kesintiler fider-faz çıkış seviyesine kadar izlenebilmektedir. Ayrıca geçmiş duruma da bakılabilmektedir.
  • Güncel kesintiler anlık olarak haritalar üzerinden takip edilebilmektedir.

  Dağıtım Tesisatları Yönetimi

  • Üretim santralleri verileri dashboard üzerinden anlık ve detaylı olarak izlenebilmekte ve kıyaslanabilmektedir.
  • Dağıtımda yer alan mevcut raporların yanı sıra, istekler doğrultusunda rapor

  oluşturulabilmekte veya raporlama aracı üzerinden kullanıcılar tarafından oluşturulabilmektedir. (Tüm OSOS sayaçları)

 • Entegrasyon Yönetimi

  • EPİAŞ, SAP ve TEDAŞ entegrasyonlarının yer aldığı ve yönetilebildiği modüldür.
  • Veri gönderim oranı, veri gönderimi sağlanamayan sayaçlar ve zamanlanmış görevler buradan takip edilip yönetilebilmektedir.

  Raporlama Aracı

  • Zamanlanmış raporlar görüntülenebilmektedir. Raporların başarılı oluşturulup-oluşturulamadığı, oluşturulma zamanı ve gönderim yöntemi görüntülenebilmektedir.

 

Sayaç İşlemleri

 • Sayaçtan alınan veriler, istenilen zaman aralıkları ve istenilen sayaçlar için raporlanabilmektedir.
 • Tüm OSOS sayaçları montaj durumu, sayaç raporu, modem seri numarasına, vs. ayrıntılarla listelenip excell’e aktarılabilmektedir.

 

Dağıtım Noktası İşlemleri

 • Dağıtım noktası envanterleri görüntülenir.
 • Envanter yönetimide yapılabilmektedir. Kablo ekleme, vs. gibi.

 

 

  • Fabrikada üretimi yapılan cihazların, fabrikadan çıkışından müşteriye teslimine kadar olan süreçlerinin takibi sağlanabilmektedir.
   • LDAP entegrasyonu vardır. Yerel kullanıcılar oluşturulabilmektedir.
   • Grup ya dakişi bazlı yetkilendirme yapılabilmektedir. Yetkilendirme sayfa, panel, ekran bölümü, il-ilçe bazlı cihaz grubu ve ilgili sayfa işlemini kapsamaktadır.
   • LDAP sayesinde yetkilendirme işlemleri LDAP grupları üzerinden yapılabilmektedir.

    Kullanıcı Grup Yönetimi

   Envanter Sevkiyat Süreci

  İletişim Servisleri

  • Haberleşme ünitelerine uzaktan erişim sağlanarak PULL gibi veri alma işlemleri yapılabilmektedir.

Kullanıcı Grup Yönetimi

 • LDAP entegrasyonu vardır. Yerel kullanıcılar oluşturulabilmektedir.
 • Grup ya dakişi bazlı yetkilendirme yapılabilmektedir. Yetkilendirme sayfa, panel, ekran bölümü, il-ilçe bazlı cihaz grubu ve ilgili sayfa işlemini kapsamaktadır.
 • LDAP sayesinde yetkilendirme işlemleri LDAP grupları üzerinden yapılabilmektedir.

 

Envanter Sevkiyat Süreci

 • Fabrikada üretimi yapılan cihazların, fabrikadan çıkışından müşteriye teslimine kadar olan süreçlerinin takibi sağlanabilmektedir.

 

İletişim Servisleri

  • Haberleşme ünitelerine uzaktan erişim sağlanarak PULL gibi veri alma işlemleri yapılabilmektedir.