Helios-Gaz

Helios Gaz; çok yönlü donanım/yazılım mimarisi ve iş zekası ve makine öğrenme ile desteklenebilen, gaz dağıtım şirketleri ve vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmiş, bütünsel dijitalleşmiş gaz yönetimini hedeflemiş bir IoT (Nesnelerin İnterneti) platformudur. Sayaçlar ile iletişimi LoraWAN ve NB-IoT üzerinden, DLMS protokolü ile sağlayan, CBS entegrasyonu ve ileri seviye dijitalleşme ile görünür hale gelen gaz şebekesi üzerinde gaz dağıtım şirketlerinin yönetim ve denetimini etkinleştiren bir gaz yönetim sistemidir.

İhtiyaçlar doğrultusunda geliştirilebilecek esnek bir altyapıya sahiptir. HELIOS IoT Platformu; mikro servis mimarisine sahip, ölçeklenebilir, işletilebilir, jobları ayarlanabilir, sürekli gelişime açık ve modüler bir yapıdadır. Sisteme bağlanacak milyonlarca cihaz ile iletişim aksamadan sağlanabilir. LDAP başta olma üzere CBS, WFM, SAP gibi iç ve dış servislere entegrasyon mevcuttur. CBS harita altlıkları aynı zamanda platformda gösterilebilmektedir. SAP entegrasyonu ile sahadaki sayaç değişimlerinde tesisat ilişkilendirmeleri otomatik yapılır. Big data veri tabanı lisans maliyeti gerektirmemektedir.

Örnek Proje

İGDAŞ’da Helios Gaz IoT Platformu Kullanımı:
•1.200 noktada kurulu NB-IoT, 200 noktada kurulu LoRaWAN ultrasonik sayaç
•SAP entegrasyonu
•Uzaktan Kesme-Açma
•Alarm oluşturma
•Esnek raporlama modülü