Helios-Automation

Tüm Türkiyede gerçekleştirilecek sınavların salonlarına gönderilen kamerların planlamasının yapılmasını ve envanterlerin takibi yapılarak dağıtıma hazır hale getirilmesi ve sahadan gelen salon kamera verilerinin en kısa sürede tasnifsiz ve güvenli bir şekilde veri aktarımını sağlamaktadır. Bu sistem könveryör ve workstation olmak üzere iki otomasyonla entegre çalışabilmektedir. Otomasyon sistemi hem PC lerde hemde ARM işlemcili RPI cihazlarında çalılşmaktadır. Proje kapsamında;
• Tüm Türkiye’ye dağıtılacak sınav kamerası ve ilgili envanterin takibi,
• Kamera verilerinin güvenli ve yüksek perfomansta tasnifsiz bir şekilde
• NAS lar aracılığı ile HDD lere aktarılması ve arşivlenmesi,
• Kamera verilerinin analiz edilmesi,
• Kusurlu olan kameraların otomaston sisteminde tespit edilmesi ve
dağıtımının engellenmesi,
• Sahaya giden ve Sahadan gelen envaterin takibi,
• Detaylı performans, süreç raporlarma ve analizlerinin yapılabilmesi
sağlanmaktadır.