Helios-Water

GIS Entegrasyonu
Coğrafi Bilgi Sistemi, bir işletmenin fiziki sorumluluk alanı içerisinde yer alan ve kullanılan

tüm varlıkların coğrafi olarak haritalandırılması, yönetilmesi ve diğer “Akıllı Su Yönetimi”

bileşenleri ile entegre edilmesini sağlamaktadır.

 

Abone ve Akıllı Sayaç Yönetimi
Akıllı Sayaç Yönetimi, abonelerin kartlı ve uzaktan okumalı sayaç verilerinin merkezi sisteme

online olarak aktarılması ve dahil edilmesi için gerekli altyapının oluşturulması ve ilgili çözümlerin entegrasyonu işlerini kapsamaktadır. Akıllı Sayaç Yönetimi sayesinde işletme giderleri ve okuma faaliyetleri için harcanan kaynak maliyetleri düşürülmektedir.

Abone Yönetimi, işletmelerin bünyesinde yer alan tüm abone durum ve işlemleri

yönetilebilmektedir. Sistem online sayaç okuma işlemleriyle bütünleşik çalışmakta,

banka ödemeleriyle entegre tahakkuk ve tahsilat işlemlerini referans alarak işletmelere

gerçek zamanlı abone takip yetkinliği sağlamaktadır.

Mobil Cihazlar Üzerinden Sistem Gözlemi
Mobil cihaz desteği ile sistem tek merkez yerine, istenilen her noktadan izlenmesi sağlanacaktır. Su dağıtım şebekesinin etkin ve verimli bir şekilde kontrol ve kumandasının sağlanması esastır.

Su depolarının su seviyeleri ve hacimleri, su depolarından şebekeye verilen ve bir üst kademeye basılan su miktarları, terfi hat basınç değerleri, motor ve vanaların durum pozisyonları mobil cihazlardan izlenebilmektedir.

Sistemler üst kademelerdeki su depolarının su seviyelerine göre göre hem merkezden hem de alt kademe pompa istasyonlarından pompa ve vanalar otomatik olarak açılıp, kapatılabilmektedir.

Su Kayıpları Yönetimi
Şebekede fiilen oluşturulmuş izole alt bölgelerin CBS yazılımında da oluşturulması ve CBS Yazılımı/ Abone Bilgileri Yazılımı entegrasyonu sonucu, DMA /Tahakkuk, sokak/tahakkuk, bina/tahakkuk, İstenilen abone grubu/tahakkuk kıyaslamalarının yapılması.

Şebeke tamiratları kullanılarak el bilgisayarı ile veri bankasına anlık girilmesi sonucu buradan beslenen bir CBS yazılımında herhangi bir boru üzerinde «Arıza Tarihçesi» sorgulamalarının yapılması ve buradan çıkan sonuçlara göre «Şebeke Yenileme» programlarının oluşturulması.